Affiliate markedsføring

Affiliate markedsføring er et ullent begrep ofte brukt i vage sammenhenger, men er egentlig ganske enkelt. Ønsker å viteaffiliate markedsføring mer om afilliate markedsføring?

Vi skal kort forklare deg litt mer om affiliate markedsføring her:

(for ordens skyld kan vi nevne at vi har feilstavet begrepet for å teste SEO mot feilstavelser)

Affiliate markedsføring er en type prestasjonsbasert markedsføring der en bedrift belønner en eller flere samarbeidspartnere for hver besøkende og/eller utført ønsket handling og affiliate utfører egne markedsføringstiltak.

En typisk affiliate i denne sammenhengen er bloggere men i økende grad ser vi også at nettaviser som for eksempel Nettavisen og VG i økende grad lenker til tjenester de får betalt for.

Det er også en stor andel nettsider som er spesialisert inn mot bransjer. Der en blogger eller en nettavis legger ut ulikt innhold og lenker videre til produkter og brands som er beskrevet i en enkelt sak, lager andre nettsider mot en bransje. Ett annet eksempel er kredittkort-listen.no som har laget en guide for kredittkortene som tilbys i landet. En ønsket handling vil i dette tilfellet være at en besøkende på nettsiden kjøper ett kredittkort via en utgående link fra denne siden.

Fordelen med affiliate markedsføring  i forhold til tradisjonell markedsføring er at den er prestasjonsbasert og betalingen er forhåndsbestemt. En bedrift kan si at de er villig til å betale 500 kr for hvert kredittkort som blir solgt, mens ett tradisjonelt markedsføringsbyrå kan si at dersom vi skal promotere for deres Kredittkort skal vi ha 10 000 kr for å annonsere for dere på Adwords samt 50 000 kr i annonseringsbudsjett. Risikoen og markedskostnaden ligger hos affiliaten ikke hos Kredittkortselskapet.

Noe som kan være faren ved en slik markedsføringsmodell er at det kan stilles spørsmåltegn ved en affiliates objektivitet. Vil en blogger snakke mer positivt om et produkt hen får penger for? Sikkert, men på sikt vil tapt integritet skape affiliate og de minst objektive affiliate vil forhåpentligvis dø ut.